Γ. & Δ. ΜΠΟΥΖΕΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑΓ. & Δ. ΜΠΟΥΖΕΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ EMAIL ΙΣΤΟΠΤΟΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ EMAIL ΙΣΤΟΠΤΟΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ EMAIL ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ info@tallyweijlsalamina.gr ΙΣΤΟΠΤΟΠΟΣ ΙΣΤΟΠΤΟΠΟΣ Γ.& Δ.ΜΠΟΥΖΕΤΟΣ  I.K.E. ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 800817024 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 141956907000 Λ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 15 18900 ΣΑΛΑΜΙΝΑ www.tallyweijlsalamina.gr ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ